STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE

1.Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în educatie

2.OMEN5144

3.INDEX LEGISLATIV PE TEME De ANTICORUPŢIE

4. INSTITUŢII CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PREVENIRII actelor de coruptie.

5.PROCEDURA privind asigurarea legalitatii actului decizional

6.Legea nr 78 din 8 mai 2000 -actualizata

7.Noul Cod Penal nr 288-294 Infractiunile de coruptie

8. http://www.isjbacau.ro/anunturi-importante/alte-compartimente/informatizare/anticoruptie