Elemente de identitate

 VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII

 Viziunea și misiunea Colegiului nostru își focalizează politica educațională pe menținerea brandului Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, în cadrul comunității.

VIZIUNEA

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” își propune asigurarea unei educații de înaltă calitate care să faciliteze integrarea și afirmarea absolvenților în societatea contemporană, bazate pe cunoaștere și autocunoaștere, înnoire, egalitate de șanse, cooperare, toleranță și încredere.

MISIUNEA

Misiunea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău o reprezintă formarea personalităților dinamice, flexibile, autonome și determinate în dezvoltarea acestora la potențial maxim. Școala noastră promovează atât dimensiunea europeană, cât și cea globală a educației pornind de la particularitățile socioculturale regionale și naționale.

VALORI PROMOVATE

 Acrostihul  Colegiului Național „Vasile Alecsandri”

V Valoare A Adevăr 
A Ambiție L Loialitate
S Seriozitate E Empatie
I Inteligență C Consecvență
L Legitate    S Sârguință
E Excelență A Abnegație
  N Nondiscriminare
D Dedicație
R Rigurozitate
I Imaginație

ȚINTE ȘI OPȚIUNI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

  1. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
  2. Ținta strategică 1. Dezvoltarea bazei didactico – materiale în vederea asigurării unui învățământ modern de calitate
  3. Ținta strategică 2. Asigurarea resurselor financiare în vederea realizarea demersului instructiv de calitate, a condițiilor de bună desfășurare a acestuia
  1. RESURSE ÎN DEMERSUL DIDACTIC: UMANE ȘI CURRILCULUM

Ținta strategică 1. Asigurarea calității și echității în procesul instructiv – educativ în vederea integrării elevilor în societatea aflată în continuă schimbare

Tinta strategică 2. Dezvoltarea personală și profesională și a personalului didactic direct și auxiliar și a personalului nedidactic

III. PARTENERIATE

Ținta strategică 1. Augmentarea relațiilor școală, comunitate,  în vederea asigurării dezvoltării durabile a colegiului

 Ținta strategică 2. Asigurarea accesului colegiului la programele naționale și internaționale de cooperare în educație

  1. IMAGINEA ȘCOLII

Ținta strategică: Menținerea unei imagini de brand unitar prin evidențierea simbolurilor definitorii ale colegiului și ale produselor sale.