EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

OMEN NR 4916/2019 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A AN ȘCOLAR 2019-2020

OMEC 4248/2020 MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI LA OMEN NR 4916/2019 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A AN ȘCOLAR 2019-2020

OMEC 4115/2020_REVIZUIREA PROGRAMELOR DE EXAMEN PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ A ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-A ȘI EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT

ORDIN NR. 4.266/840/2020PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MĂSURILOR PRIVIND SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CONTEXTUL INSTITUIRII STĂRII DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

OMEC NR. 4267 DIN 19.05.2020 – PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE șI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRE CU SARS-COV-2 ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, INSTITUțIILE PUBLICE șI TOATE STRUCTURILE AFLATE ÎN SUBORDINEA SAU COORDONAREA MINISTERULUI EDUCAțIEI șI CERCETĂRII

PROCEDURA 26361/2020