Conducere

Echipa managerială:

prof. dr. Măcincă Adriana, Director;

prof. Marinescu Georgeta, Director Adjunct;

PROGRAM AUDIENȚE DIRECTORI:

DIRECTOR, Prof. dr. Măcincă Adriana. LUNI și MIERCURI – 13,00-15,00.

DIRECTOR ADJUNCT, Prof. Marinescu Georgeta. MARȚI ȘI JOI – 13,00-15,00

Audiențele se realizează doar pentru situații extrem de urgente, deoarece accesul persoanelor străine în colegiu este resctricționat,
conform Ordinului de Ministru nr. 5487/1494/2020, comun MEC și MS.

Orice solicitare se expediază pe adresa de e-mail a colegiului, contact.cnva.bacau@gmail.com, menționându-se persoana în atenția căreia este trimisă.

Componența Consiliului de Administrație:

Președinte: Prof. dr. Măcincă Adriana, specialitatea geografie, Director;

Membri:

Prof. Marinescu Georgeta, specialitatea limba franceză, Director adjunct;

Prof. Lazăr Ingrid Elena, specialitatea informatică, responsabil departamentul de Informatică și Tehnologii;

Prof. Năstase Ana Raluca, specialitatea matematică;

Prof. Ifrim Adrian, specialitatea limba latină;

Prof. Pozinărea Remus Mihai, specialitatea educație fizică și sport;

Elevul Stanca Daniel Dragoș, clasa a XII-a E, reprezentantul elevilor din colegiu;

Curcă Nely – reprezentanta Asociației Părinților din colegiu;

Florea Geanina – reprezentanta Asociației Părinților din colegiu;

Zamfir Mariana – reprezentanta Primarului municipiului Bacău;

Groza Ana-Manuela – consilier local, reprezentant al Consiliului Local Bacău;

Botoi Romică – consilier local, reprezentant al Consiliului Local Bacău;

Stângaciu Dumitru – consilier local, reprezentant al Consiliului Local  Bacău.

Observatori:

Prof. Rizan Tatiana – reprezentanta grupei sindicale „Spiru Haret” din colegiu;

Secretar șef, Purșega Lăcrămioara – reprezentanta grupei sindicale FSLI din colegiu.

Secretarul Consiliului de administrație este prof. Enea Daniela, specialitatea limba și literatura română.

Tematica ședințelor CA 2017-2018

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 30 septembrie 2017

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 31 martie 2018

Lista functiilor din cadrul unitatii si a salariului de baza aferent la data de 30 septembrie 2019

Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent la data de 30.09.2020

Declaratie-avere_Declaratie-de-interese-director-Macinca-Adriana

Declaratie-avere_Declaratie-de-interese-director-adj.-Codreanu-Teona

Declaratie-avere_Declaratie-de-interese-director-Boamba-Calin-Leon

Page: 1 2 5