Asociatia părintilor

 

CHELTUIELI REALIZATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

CHELTUIELI REALIZATE IN ANUL SCOLAR 2014-2015

H O T Ă R Â R E
privind modificarea componenţei Consiliului Director,
stabilirea cenzorului şi trezorierului şi modificarea statutului
Asociaţiei Părinţilor din Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău
Hotarare Ad Gen 26 nov 2014

STATUTUL
ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR
DIN COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” – BACĂU
Statut APCNVA 11 2014